Zapisy - dorośli

Zapisy dla dorosłych


  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych (RODO) informujemy, iż: Administratorem Twoich danych osobowych jest MCKK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Skłodowskiej-Curie 84 (dalej: "Administrator"). Pozostałe dane kontaktowe: adres e-mail: info@mckk.com.pl, nr tel: 887 380 060 (czytaj dalej -> KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)

  Proszę zaznaczyć wszystkie lub wybrać pojedynczo wg potrzeb

  Zapoznałem/-am się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MCKK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), ul.M. Skłodowskiej-Curie 84, moich danych osobowych w zakresie wskazanego przeze mnie w formularzu adresu e-mail w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MCKK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, moich danych osobowych w zakresie wskazanego przeze mnie adresu e-mail w celach marketingowych podmiotów współpracujących z MCKK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, przez okres i w zakresie współpracy pomiędzy ww. podmiotami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MCKK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, moich danych osobowych w zakresie wskazanego przeze mnie w formularzu numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty współpracujące z MCKK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-301), ul. M. Skłodowskiej-Curie 84 w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez te podmioty, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907).