Dzieci


W naszych najmłodszych grupach dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych w formie nauki połączonej z zabawą. Jest to bardzo ważny etap edukacji, który ma na celu zapoznanie dziecka z podstawami języka, zachęcenie do dalszej nauki i pokazanie, że nauka może być przyjemnością.

Dostosowujemy sposób nauczania do potrzeb i możliwości najmłodszych słuchaczy. Nie tylko bawimy, ale przede wszystkim uczymy. Dajemy im odpowiedni czas na budowanie podstawowej znajomości języka – najpotrzebniejszych słów i zwrotów, prawidłowej wymowy, rozumienia ze słuchu i przełamania barier językowych.

Dzieci przez kilka pierwszych lat pracują z tym samym lektorem, w grupach o podobnym składzie osobowym. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów nauczania, po kilku latach proponujemy dzieciom i ich rodzicom zmianę grupy i lektora prowadzącego. Uważamy, że jest to kolejny ważny krok w procesie nauczania języka.

 

POBIERZ ULOTKĘ