Języki


Wybierz język obcy dla siebie (a może wybierzesz dwa? Udowodniono, że nauka każdego kolejnego języka obcego przychodzi z większą łatwością!)


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angielski

Język angielski jest językiem urzędowym w ponad 60 państwach. Włada nim prawie 530 milionów ludzi na świecie! Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się od siebie fonetyką, słownictwem i do pewnego stopnia gramatyką. Mimo że język angielski jest obecnie źródłem zapożyczeń na prawie całym świecie, to przez całą swą historię to właśnie on był  tworzony poprzez wpływ innych języków.

Jest najbardziej znanym językiem obcym w UE. Jest jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej i jednym z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (obok francuskiego i angielskiego).

Poziomy        Sprawdź się         Zapisy
Niemiecki

Językiem niemieckim posługuje się dziś ponad 100 milionów ludzi na całym świecie. Używa się go nie tylko w Niemczech, ale również w Austrii, Szwajcarii (gdzie jest również językiem urzędowym) oraz w Lichtensteinie, północnych Włoszech, części Belgii, a także Luxemburgu.

Język niemiecki odgrywa znaczącą rolę na scenie politycznej i gospodarczej. Jest trzecim najczęściej nauczanym językiem obcym na całym świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Jest też drugim najbardziej znanym językiem obcym w UE. Jest jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej i jednym z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (obok francuskiego i angielskiego).

Poziomy        Sprawdź się         Zapisy
Hiszpański

Język hiszpański jest trzecim najczęściej używanym językiem na kuli ziemskiej.

W 2006 roku oceniano, że posługuje się nim jako językiem ojczystym około 400 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej.

Poziomy        Sprawdź się         Zapisy
Włoski

Na świecie język włoski jest jednym z języków romańskich. Liczba osób władających tym językiem dochodzi do 125 milionów.

Włoski jest językiem urzędowym we Włoszech, San Marino, Watykanie, Szwajcarii oraz na Istrii, należącej do Chorwacji. Używany jest również we Francji (zwłaszcza na Korsyce), na Malcie. Można się nim także porozumieć w byłych koloniach włoskich (Etiopia, Somalia, Erytrea) i Libii, oraz skupiskach emigracji włoskiej w Argentynie, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Poziomy       Zapisy
Francuski

Język francuski pochodzi od łaciny i jest obecnie bardzo do niej zbliżony pod względem gramatyki i słownictwa. Od XVIII wieku język francuski był językiem międzynarodowym, przede wszystkim dyplomacji i kultury.

Językiem francuskim, jako językiem ojczystym posługuje się ok. 65 mln ludzi, a 280 mln mieszka w krajach, gdzie francuski jest jednym z języków urzędowych bądź powszechnie używanych (54 kraje).

Obecnie język francuski jest oficjalnym językiem m.in. FIFA, Interpolu, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO, Organizacji Narodów Zjednoczonych, OECD, Światowej Organizacji Handlu, oraz Unii Europejskiej.

Poziomy       Zapisy
Rosyjski

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich.

Posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (wg różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi oraz jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Język rosyjski zapisywany jest grażdanką, uproszczoną wersją cyrylicy, wprowadzoną przez Piotra Wielkiego.

Poziomy       Zapisy
Chiński

Język chiński należy do rodziny języków chińsko-tybetańskich.  Językiem chińskim posługuje się ponad 1,3 mld ludzi, zamieszkujących Chińską Republikę Ludową, Republikę Chińską (Tajwan), Malezję, Tajlandię, Indonezję i Singapur. Języki chińskie są językami ojczystymi ponad miliarda Chińczyków (Han), a także ludów zasymilowanych, m.in. Mandżurów, Hui czy She.

Poziomy       Zapisy
Niderlandzki

Język niderlandzki jest językiem indoeuropejskim z grupy języków germańskich zaliczany do języków dolnoniemieckich. Językiem niderlandzkim posługuje się ok. 27 milionów ludzi. Dla 23 milionów jest językiem ojczystym (pierwszym) lub językiem literatury i kultury, a dla kolejnych 4 milionów drugim językiem. Większość użytkowników tego języka mieszka na zachodzie Europy. Niderlandzki jest oficjalnym językiem urzędowym w Holandii i Belgii (w Regionie Flamandzkim i Regionie Stołecznym Brukseli), a poza Europą w Surinamie i na dawnych Antylach Holenderskich.

Poziomy       Zapisy
Polski dla cudzoziemców

Język polski jest językiem naturalnym należącym do grupy języków zachodniosłowiańskich. Polszczyzna jest jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Ocenia się, że język polski jest językiem ojczystym około 44 milionów ludzi na świecie (w literaturze naukowej można spotkać szacunki od 39 do 48 milionów) mieszkańców Polski oraz tzw. Polonii, czyli Polaków zamieszkałych za granicą.

Poziomy       Zapisy