Jak uczymy ?


FORMY NAUKI JĘZYKA W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH MCKK:


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty
           
Zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne są idealne dla osób, które chcą nauczyć się języka obcego w konkretnym celu, np. wyjazd na granicę, praca w międzynarodowym zespole, zdanie certyfikatu językowego. Poziom i tempo nauki, częstotliwość i intensywność zajęć są ściśle dostosowane do potrzeb i oczekiwań Słuchacza. Czas zajęć jest maksymalnie wykorzystywany, a cała uwaga lektora poświęcona wyłącznie Słuchaczowi.

Zajęcia grupowe

To idealny wybór dla osób, którym zależy na nauce na określonym poziomie zgodnym z europejską klasyfikacją poziomu biegłości językowej oraz na interakcjach i spotkaniach z innymi ludźmi. Poprzez kontakt z pozostałymi kursantami, szybciej przełamuje się barierę językową, która na początku nauki jest szczególnie duża. Najczęściej zajęcia grupowe to nauka języka ogólnego (tzw. General English), aby móc odnaleźć się w każdej sytuacji. Grupy liczące od 4 do 9 osób zapewniają komfort nauki.

Praca w duecie

To zajęcia dla osób, które do wspólnej nauki chcą zaprosić swoich znajomych, władających językiem obcym na podobnym poziomie. Na zajęcia można przyjść z przyjaciółką/kolegą, z mężem/żoną, z mamą/tatą, siostrą/bratem, synem/córką. U nas każdy jest mile widziany?. Zajęcia w duecie wymagają od Słuchaczy dużej aktywności na zajęciach, wprowadzają zdrową rywalizację a lektorowi ułatwiają kontrolowanie i korygowanie wszystkich wypowiedzi.


METODY NAUKI JĘZYKA W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH MCKK:


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

Metoda komunikacyjna

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są metodą komunikacyjną. Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania się w języku obcym w sposób odpowiadający danej sytuacji. Wykorzystywanie tej metody podczas lekcji ma na celu stworzenie różnorodnych sytuacji zbliżonych do komunikacji w życiu codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczniowie odgrywają dialogi w parach, bądź prowadzą rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego. Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę komunikacyjną mają z reguły następującą strukturę:

  • Rozgrzewka (Warm-up) – krótkie ćwiczenia.
  • Prezentacja nowego materiału (Presentation).
  • Ćwiczenia kontrolowane (Controlled practice).
  • Swobodne użycie (Free practice).
  • Informacja zwrotna nauczyciela (Feedback).

W metodzie tej bardzo istotną rolę odgrywa komunikacja, zajęcia prowadzone są w 100% w języku obcym. Lektor  dostosowuje poziom i tempo mówienia do poziomu grupy. Uczniowie uczą się języka przez jego użycie. Proces uczenia się drugiego języka obcego jest w tej metodzie w dużym stopniu podświadomy i oparty o dedukcję podobnie jak proces uczenia się języka przez małe dzieci.

Nauka przez zabawę

Nauka języka przez zabawę pozwala łączyć przyjemne z pożytecznym. Słuchanie piosenek, wierszyków, rymowanek pozwala dzieciom, niemal bez wysiłku, przyswoić podstawowe zwroty w języku obcym. Nauka prostych zwrotów rozwija inteligencję językową dziecka. Oswajanie dziecka z językiem obcym, może sprawić, że maluch nie będzie miał w przyszłości problemów z nauką i polubi języki obce, co ułatwi mu zdecydowanie start w szkole. Język angielski dla dzieci to świetne fundamenty na przyszłość. Szczególnie nauka przez zabawę, z racji wieku, przynosi niebywałe efekty.

Blended Learning

W 2009 roku, jako pierwsza szkołą językowa w Lubinie, wprowadziliśmy do naszej oferty blended lerning, jako odpowiedź na zapotrzebowanie naszych słuchaczy. Rozwijające się stale nowe technologie umożliwiły nam połączenie tradycyjnych metod nauki z nauką zdalną (przez Internet). Oprócz zajęć z lektorem spora część nauczania odbywa się poprzez wykorzystanie e-learningowej platformy edukacyjnej. Umożliwia ona wirtualne przesyłanie zadań domowych lub testów dla poszczególnych słuchaczy lub całych grup, automatyczne sprawdzanie zadań, generowanie zestawień błędów, dzięki którym wykładowca może monitorować wyniki pracy uczniów i decydować o tym, które zadania wymagają dodatkowych ćwiczeń. Na platformie edukacyjnej dostępne są materiały szkoleniowe, forum dyskusyjne oraz tzw. strefa słuchacz, gdzie znaleźć można dodatkowe ćwiczenia i informacje.

Repetytoria przed egzaminem

Intensywna powtórka słownictwa oraz gramatyki z wykorzystaniem narzędzi egzaminacyjnych (testów, zadań, słuchowisk i tematów wypowiedzi).