Dla kogo


W naszej Szkole Prowadzimy kursy językowe dla dzieci od 4 roku życia, dla młodzieży oraz dla dorosłych. Organizujemy zajęcia grupowe, indywidualne oraz w duetach (grupy dwuosobowe). Uczymy przede wszystkim komunikacji w wybranym przez słuchaczy języku. Programy kursów dostosowujemy do potrzeb pracodawcy kierującego swoich pracowników na szkolenie.


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

 

 

 

Dzieci - zajęcia grupowe i indywidualne

W naszych najmłodszych grupach dzieci uczestniczą w zajęciach prowadzonych w formie nauki połączonej z zabawą. Jest to bardzo ważny etap edukacji, który ma na celu zapoznanie dziecka z podstawami języka, zachęcenie do dalszej nauki i pokazanie, że nauka może być przyjemnością.

Dostosowujemy sposób nauczania do potrzeb i możliwości najmłodszych słuchaczy. Dajemy im odpowiedni czas na budowanie podstawowej znajomości języka – najpotrzebniejszych słów i zwrotów, prawidłowej wymowy, rozumienia ze słuchu i przełamania barier językowych.

Dzieci przez kilka pierwszych lat pracują z tym samym lektorem, w grupach o podobnym składzie osobowym. Jednak w celu uzyskania lepszych efektów nauczania, po kilku latach proponujemy dzieciom i ich rodzicom zmianę grupy i lektora prowadzącego. Uważamy, że jest to kolejny ważny krok w procesie nauczania języka.

Jest udowodnione, że rozpoczęcie nauki we wczesnym wieku pozwala w dorosłym życiu posługiwać się językiem obcym z większą swobodą i poprawnością.

Dorośli - zajęcia grupowe i indywidualne

Ofertę kursów językowych dla osób dorosłych projektujemy z myślą o tempie współczesnego życia.

Proponujemy naukę języka ogólnego skoncentrowaną na podnoszeniu umiejętności komunikowania się w sytuacjach codziennych.

Zapraszamy również na kursy biznesowe i specjalistyczne, na których uczymy języka zawodowego.

Osoby zainteresowane przygotowujemy do egzaminów międzynarodowych.

Dorośli w Szkole Języków Obcych MCKK uczą się w grupach tworzonych w oparciu o rozpoznanie poziomu zaawansowania językowego słuchaczy –  czyli placement test.

Młodzież - zajęcia grupowe i indywidualne

Chcemy, by młodzież ucząca się w naszej Szkole Języków Onbcych MCKK opanowała słownictwo
i gramatykę, które umożliwią nieskrępowaną komunikację w języku obcym oraz pomogą w przygotowaniu się do egzaminów językowych. Duża część zajęć koncentruje się na tematach bliskich młodym ludziom oraz na bieżących wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Młodzieży proponujemy również pracę w grupach, które przygotowują się do egzaminów potwierdzających znajomość języka obcego. Zdobycie certyfikatów językowych wymaga szczególnych umiejętności – między innymi zapoznania się z technikami rozwiązywania testów. Uczestnictwo w zajęciach, jest więc niezbędnym elementem dobrego przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego.

Firmy - zajęcia grupowe i indywidualne

W ciągu 25 lat działalności Szkoły Języków Obcych MCKK poszerzaliśmy naszą ofertę wzbogacając ją o kursy dedykowane firmom z naszego regionu. Stworzyliśmy specjalną ofertę szkoleniową współpracując z profesjonalnym zespołem lektorów, pisząc autorskie programy nauczania, korzystając z rozbudowanego zaplecza dydaktycznego oraz nowoczesnych pomocy naukowych.

Staramy się podtrzymywać wysoką motywację słuchaczy dopasowując kształt i program kursu do potrzeb uczestników, mając na względzie także cele firmy, na zlecenie której pracujemy.

Na życzenie Zleceniodawcy udostępniamy wyniki egzaminów cząstkowych i końcowych. Możemy również przygotować grupę do egzaminów zewnętrznych, potwierdzających poziom znajomości języka.

Szkoła Języków Obcych MCKK jest objęta certyfikatem jakości zgodnie z normą ISO 9001:2015.

Szyte na miarę - dostosowanie do potrzeb klienta - zajęcia grupowe lub indywidualne

Oprócz standardowych kursów organizujemy również kursy “szyte na miarę”. Ich ofertę dostosujemy do potrzeb i oczekiwań słuchacza lub firmy.

Przykładem realizowanych przez nas projektów jest “Intensywny kurs języka angielskiego na poziomie B2.1 ze słownictwem z zakresu IT w biznesie” czy “Kurs języka angielskiego na poziomie A2 wraz ze słownictwem z zakresu finansów”.